ALGEMENE VOORWAARDEN

Accoord nodig voor een geldige boeking

 1. Elke deelnemer op het Charme Landgoed in Coullons, Frankrijk is verplicht zich te houden aan de ter plekke geldende camping-regels. Deze hangen duidelijk leesbaar op een viertal centrale plekken van het terrein. De regels bevatten richtlijnen betreffende gevaren voor kinderen, vluchtroutes bij brand, omgang met sanitair, vuilnis en stilte op het terrein.
 2. Zonder tegenbericht geeft elke deelnemer toestemming op (foto-)beeld te verschijnen. Foto’s worden mogelijk gebruikt voor de Charme website en online omgeving voor deelnemers (na inloggen).
 3. Het is in Frankrijk niet toegestaan drugs in bezit te hebben. Frankrijk is strenger dan Nederland!
 4. Voor jongeren en CLAN-deelnemers (tot 18 jr.) is alcoholgebruik op het Charme-landgoed. Niet toegestaan.
 5. Clan deelnemers en begeleiding gaan akkoord met extra “algemene voorwaarden”, zie bevestiging.
 6. De kinderen en jongeren (t/m 15 jr.) dienen op hetzelfde veld te kamperen als hun ouders/verzorgers. Zij zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar kind buiten de charme activiteiten.
 7. Huisdieren zijn op het Charme-landgoed niet toegestaan.
 8. Aanwezigheid van kinderen t/m 11 jaar is niet toegestaan bij het informatie-vuur van 22.30 uur en bij activiteiten of presentaties daarna. De activiteiten zijn vanaf deze tijd gericht op volwassenen. Daarnaast werken onze medewerkers ’s morgens graag met uitgeruste kinderen.
 9. Charme vakantie is niet geschikt voor deelnemers met een beperking. Bij twijfel vooraf overleg.
 10. Elke deelnemer verklaart zich akkoord met de “annuleringsregeling” van Charme.
 11. Charme kan niet aansprakelijk worden voor schade aan personen of goederen, ongeacht waardoor deze schade is ontstaan. Indien Charme op welke grond dan ook desalniettemin aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot twee keer de overeengekomen reissom van degene, die schade zou hebben geleden.
 12. De hiervoor opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten met Charme B.V. Afwijking van deze voorwaarden is niet mogelijk. Deelname aan een door Charme B.V. georganiseerde reis of activiteit of vakantie(mogelijkheid), al dan niet betalend, betekent acceptatie van deze voorwaarden.

Voor vertrek

Kijk voordat je vertrekt naar Charme altijd nog even op de nieuws pagina!